Regiobureau Brandweer Limburg-Noord 

 

Het Regiobureau Brandweer Limburg-Noord is een onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De regio is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg met in totaal ruim 500.000 inwoners.

Taken

Het Regiobureau verricht diverse taken gericht op ondersteuning van de  korpsen in de regio. Daarnaast worden ook door gemeenten aan het Regiobureau opgedragen taken uitgevoerd en worden (wettelijke) taken verricht op gebied van rampenbestrijding.

Deze taken zijn onder andere:

  • Voorbereiden van coördinatie bij bestrijding van rampen en zware ongevallen
  • Het waarschuwen van de bevolking door middel van sirenes en het verkennen van gevaarlijke stoffen
  • Adviseren van gemeentelijke besturen op het gebied van proactie en preventie
  • Het instellen en in stand houden van een regionale meldkamer brandweer
  • Het leveren van personeel en materieel in het kader van provinciale en interregionale bijstand
  • Het verzorgen van opleidingen
  • Het verzorgen van oefeningen in groter verband

Motto

 

Het motto van Het Regiobureau Brandweer is 'VEILIGHEID, uw zaak, onze taak'.

MISSIE

Klik hier voor de 'missie'.

VISIE

Klik hier voor de visie.

 

KERNWAARDEN

Klik hier voor de 'kernwaarden'