Colofon 


De website brandweerln.nl is eigendom van het regiobureau brandweer Limburg-Noord. Het regiobureau brandweer vervult een bindende rol en ondersteunt de brandweerkorpsen inde regio en alle bij de rampenbestrijding betrokken organisaties bij hun zorg voor de fysieke veiligheid in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Met deze website beoogt de brandweer  Limburg-Noord in de regio Noord- en Midden-Limburg aanwezige consumenten en bedrijven te informeren over de brandweer in deze regio. Daarnaast biedt brandweerln.nl handreikingen om zelf bij te dragen aan een veiligere werk- en leefomgeving, door bijvoorbeeld te werken bij de brandweer; juist te handelen in geval van brand of om maatregelen te nemen om brand te voorkomen. Voor deze handreikingen wordt gebruikt gemaakt van de landelijke informatie zoals die door de NVBR wordt gepubliceerd op de site brandweer.ln.

Bij de uitwerking van het ontwerp van brandweerln.nl is gebruik gemaakt van de landelijke huisstijl voor website zoals in opdracht van de NVBR ontworpen door Eden Design & Communication uit Amsterdam.

De regionale invulling en ontwerp van de site is uitgevoerd door Creation Station b.v. uit Roermond. De templates van de site zijn gebouwd door Advantive.

Brandweer Limburg-Noord, september 2008

Zoeken
Zoek nu
Binnen deze rubriek